Home ĐẠO TRONG CUỘC SỐNG 3 BÍ QUYẾT “CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY”- BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN...

3 BÍ QUYẾT “CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY”- BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

0
26870

Ai sống trên đời chẳng có những ước mơ, từ những mong ước bình dị, nhỏ nhoi, đến những hoài bão lớn lao, vĩ đại. Nhưng để biến ước mơ trở thành hiện thực lại là một vấn đề không hề dễ dàng chút nào.
Có một số người nỗ lực rất nhiều và thực hiện được ước mơ của mình. Xong bên cạnh đó là rất nhiều người cố gắng thế nào cũng không thành được, cuối cùng đã phải chôn giấu ước mơ của mình vào trong quên lãng.
Đời là như thế, vậy còn trong Đạo, giáo lý Đạo Phật mênh mông vi diệu, liệu có những phương pháp nào để biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực không ?

Tin vui là có. Ngay sau đây, Quang Tử xin phép chia sẻ 3 bí quyết của Đạo Phật giúp bạn có thể chạm tay đến niềm mơ ước của mình.

BƯỚC 1: TẠO CÔNG ĐỨC

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

Đây là một bài thần chú tương đối ngắn, do Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ dạy trong kinh “Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú”, công năng của thần chú này rất nhiều, nhưng nổi bật nhất chính là biến những điều mong ước thành hiện thực, đúng như tên gọi của thần chú. Nguyên văn trong kinh như sau:
“… Nếu có người trai lành, người nữ thiện, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ phát tâm mong cầu hiện báo trong đời này thì nên nhất tâm thọ trì chú này. Lúc muốn thọ trì thì chẳng kể ngày tháng, sao, thần, cát hung và tế giới tu riêng, cũng chẳng cần tắm gội và mặc áo sạch, mà chỉ cần nhiếp tâm, miệng tụng chẳng trễ nải, ắt trăm ngàn sự việc nguyện cầu đều thành.”
Và ngay sau đây là thần chú :
Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni
NA MÔ BUT ĐA DA
NA MÔ ĐẠT MA DA
NA MÔ XĂNG GA DA
NA MÔ A VA LÔ KI TÊ SỜ RA VA DA.
BÔ ĐI XAT TOA DA.
MA HA XAT TOA DA.
MA HA CA RU NI CA DA.
TA ĐI A THA. ÔM
CHA CỜ RA
VẠC TI, CHIN TA MA NI
MA HA PÁT MA, RU RU
TI SỜ TA , GIOA LA
A CÁC SOA DA.
HUM PHÁT, SOA HA.
ÔM PÁT MA, CHIN TA MA NI
GIOA LA HUM.
ÔM VA RA ĐA. PAT MÊ HUM.”

Vậy trì tụng thần chú này như thế nào để được toại nguyện ? Điển quan trọng nhất chính là cần nhiếp tâm – nghĩa là thật tập trung khi đọc tụng với niềm tin tưởng mạnh mẽ, mỗi ngày nên đọc 108 lần trở lên (ít hơn cũng được, xong tất nhiên như vậy mong ước thành tựu sẽ chậm hơn)

2. CHÚ ĐẠI BI

Đây tiếp tục là một thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết, và có lẽ là thần chú nổi tiếng nhất trong Phật Giáo.
Nói về sự linh ứng của chú Đại Bi, thì đã có quá nhiều câu chuyện từ ngàn xưa đến nay về những trường hợp thoát nạn, khỏi bệnh nhờ trì tụng chú Đại Bi.
Thực ra công năng của chú Đại Bi còn nhiều hơn thế, trên có thể khiến những người tu hành mau chóng đắc Đạo, dưới có thể giúp những người bình thường giải trừ nghiệp chướng, thoát khỏi khó khăn khổ sở.

Và đặc biệt, chú Đại Bi cũng có công năng biến mong ước thành hiện thực. Trong kinh Kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì” có đoạn ghi như sau:
“…phàm ai trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ không bị 15 loại chết xấu và sẽ được 15 loại sanh tốt, như là:
1. Mọi nơi sanh ra thường có bậc hiền quân.
2. Thường sanh ở nước lành.
3. Thường gặp thời đại tốt.
4. Thường gặp bậc thiện hữu.
5. Các căn luôn đầy đủ.
6. Đạo tâm thuần thục.
7. Không phạm giới cấm.
8. Quyến thuộc có ân nghĩa và hòa thuận.
9. Tài vật ẩm thực luôn phong phú.
10. Luôn được người khác cung kính trợ giúp.
11. Tài bảo của họ chẳng bị người cướp đoạt.
12. Mọi sự cầu mong đều được toại ý.
13. Trời rồng thiện thần thường hộ vệ.
14. Mọi nơi sanh ra đều thấy Phật nghe pháp.
15. Khi nghe chánh pháp liền liễu ngộ nghĩa thú thâm sâu.
Nếu có người trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ được 15 loại sanh tốt như vậy. Tất cả trời người thường nên tụng trì và chớ sanh lười biếng.”

Chúng ta chú ý ở điều số 12 : “ Mọi sự cầu mong đều được toại ý”. Như vậy, người thường đọc tụng chú Đại Bi, nhờ phước báo của việc trì tụng thần chú, bên cạnh việc tiêu nghiệp, tăng trưởng Bồ Đề tâm, cũng tự nhiên khiến người đó đó thường được toại nguyện những mong ước của mình.

Tuy nhiên, việc trì tụng chú Đại Bi có một điều phải lưu ý, được chính Quán Thế Âm Bồ Tát dặn dò trong kinh như sau:
“…tất cả nghiệp ác trọng tội, như là mười nghiệp ác, năm tội ngỗ nghịch, nhục mạ người khác, hủy báng pháp, phạm trai phá giới, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp đồ vật của chư tăng, và làm ô uế người tu tịnh hạnh. Hết thảy đều sẽ diệt trừ.
Duy trừ một việc, đó là với thần chú này sanh lòng nghi, thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất, hà huống là trọng tội. Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ nhưng họ vẫn có thể tạo nhân duyên thành Phật về sau.”

Như vậy, để việc trì tụng thần chú mau chóng đạt được kết quả như mong đợi, yêu cầu người đọc tụng cần có một niềm tin mãnh liệt, không mảy may nghi ngờ. Và dưới đây là đường link hướng dẫn đọc chú Đại Bi :
• Phiên âm Hán Việt:

• Phiên âm tiếng Phạn:

3. MỌI VIỆC PHƯỚC THIỆN KHÁC

Thực ra luật nhân quả hết sức linh hoạt, không chỉ máy móc là bố thí thì chỉ được giàu có; hiến máu, phóng sinh thì chỉ được trường thọ, khỏe mạnh; dâng hoa cúng Phật thì chỉ được tướng mạo đẹp đẽ. Thắp đèn cúng Phật thì chỉ được trí tuệ.

Không, luật Nhân Quả cực kỳ linh hoạt. Khi chúng ta tạo bất kỳ việc phước thiện nào, rồi hồi hướng công đức vào việc chúng ta mong cầu, thì những điều đó đều sẽ thành hiện thực, không nhanh thì chậm.
Có nghĩa là chúng ta có thể làm bất kì việc phước thiện nào tùy ý, rồi hồi hướng cầu cho điều mình muốn.
Như có thể phóng sinh để cầu được trí tuệ, có thể bố thí cúng dường để cầu cho cha mẹ con cái, người thân khỏe mạnh, có thể để cúng dường Phật hoa trái, đèn đuốc… để cầu thi đậu, thăng tiến .v.v… Tùy ý mỗi người có thể thiên biến vạn hóa câu hồi hướng, cầu gì cũng được, miễn là tránh xa những điều bất thiện, hại mình hại người.
Vì sao vậy ? Vì những điều bất thiện thì chẳng được chư Phật- Bồ tát tùy hỉ, chẳng được chư vị thiện thần hộ trì, kết cục cuối cùng luôn là gieo gió gặp bão, hứng chịu những quả báo thảm khốc.
Tóm lại, để ứng dụng Phật pháp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, bí quyết của của đạo Phật đơn giản chỉ gói gọn như thế này:
Thứ nhất, bạn tạo thật nhiều việc phước thiện, tạo thật nhiều công đức. Và thứ hai, sau đó hồi hướng công đức đó cho điều bạn muốn cầu. Bất kể đối tượng là người, linh hồn, súc sinh … bất kể là cầu gì : cầu khỏi bệnh, cầu trí tuệ, cầu đỗ đạt, cầu sống danh sự nghiệp, cầu cho ai đó siêu thoát .v.v…

Cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, như niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể biến các mong ước của bạn thành hiện thực.
Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.
Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…

Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh.. . nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v… đặc biệt, các bạn nên tụng kinh ( như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn.v.v…) – trì chú (bên cạnh Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni và chú Đại Bi đặc biệt linh nghiệm đã nói ở trên, bạn cũng có thể đọc tụng các thần chú khác để cầu như chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp: “Ôm Pra Ma Ni Đa Ni Xoa Ha”.v.v…)

Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” … niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.

Bạn có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều cách để làm. Hãy làm thật nhiều hết mức có thể ( ít là không hi họng gì), và xác định là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại.
Vì nghiệp cũ của mỗi đối tượng khác nhau, nên có việc cần ít phước là thành, xong có việc cần lượng phước rất lớn, và rất lâu sau mới chuyển biến. Nên bạn phải kiên trì, không nên làm được một thời gian không thấy chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.
Cùng để cầu một việc tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm, hoặc lâu hơn, nhiều năm mới có kết quả, đó là chuyện thường gặp, vì sức tu mỗi người khác nhau.
Giống như cùng một chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, máy bay chỉ mất 2 tiếng, còn ô tô mất 2 ngày, đi bộ mất 2 tháng… đó là chuyện bình thường. Người đi bộ không nên đi 2 tiếng, 2 ngày… không thấy tới nơi mà cho là đi sai đường, đơn giản là chưa đủ, cần kiên trì tiếp thôi.

BƯỚC 2: HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Sau khi đã tạo các công đức như trì chú Như Ý Bảo Luân Vương, chú Đại Bi, phóng sinh, ấn tống, hiến máu .v.v… bạn cần hồi hướng công đức  ấy để phước báo đi theo đúng như ý muốn, nếu không hồi hướng thì phước báo sẽ đi theo nhân quả của nó. Cụ thể, sau mỗi lần tạo công đức bạn cần khấn hồi hướng theo hướng dẫn sau:

“ Con xin hồi hướng công đức …(1) này, cầu cho…(2) được … (3), sớm viên thành Phật đạo, quảng độ chúng sinh.”

(1) là những công đức đã làm, như tụng kinh, trì chú, phóng sinh, ấn tống, hiến máu….
(2) là người bạn muốn cầu, như cầu cho chính con, cầu cho con của con tên…, cầu cho mẹ của con tên…v.v…
(3) là điều muốn đạt được, như được khỏi bệnh, được gia đình hạnh phúc, được trí tuệ, được đức hạnh, được thi đậu, được thăng tiến, tìm được công việc phù hợp, hay ai đó được siêu sinh về Cực Lạc…v.v…

Và kết thúc câu hồi hướng luôn luôn không được quên điều quan trọng nhất, là được “sớm viên thành Phật đạo, quảng độ chúng sinh”. Nhờ một câu này mà khiến câu hồi hướng của bạn trở nên hoàn hảo, đảm bảo bất kể bạn cầu điều gì cũng không xa rời Phật pháp, không đi lạc đường rơi vào tà kiến.
Dù hồi hướng công đức lợi ích cho một người, thêm câu này cũng sẽ trở thành lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì rằng một vị khi đã thành Phật luôn luôn hóa độ và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

 

Thực sự hồi hướng công đức là một vấn đề quan trọng, cần hiểu kĩ, nhưng thường ít được nhắc đến và giải thích rõ ràng, hợp lý. Để nắm rõ, bạn cần xem kỹ bài viết sau để có thể áp dụng một cách linh hoạt, hiệu quả:

HỒI HƯỚNG LÀ GÌ VÀ CÁCH HỒI HƯỚNG NHƯ THẾ NÀO ?


Với cách thức như trên, dù không phải là giải quyết được tất cả ngay tức khắc (vì việc gì cũng cần có thời gian), nhưng bạn có thể thiên biến vạn hóa để biến những mong ước của bạn nhanh chóng thành hiện thực.
Vậy phải chăng, cứ tạo công đức rồi hồi hướng là không cần nỗ lực học tập, lao động để biến mơ ước thành hiện thực ?
Thực tế, ý chí & nỗ lực luôn là một yếu tố cần thiết, xong chúng không phải bẩm sinh là có, cũng không phải do bạn tự nhủ mình “ phải cố gắng lên, phải quyết tâm lên!” mà tự dưng ý chí & nỗ lực xuất hiện đâu. Rất nhiều người tự nhủ như thế mỗi ngày, xong rồi cuối cùng vẫn nản chí và bỏ dở mơ ước đó thôi.
Vì rằng ý chí & nỗ lực, đó cũng chính là do phước báo sinh ra. Chính những phước báo mỗi người đã tạo trong quá khứ, kiếp này hay kiếp xưa, chính chúng sản sinh ra “ý chí mạnh mẽ”, “tinh thần nỗ lực” để bạn thực hiện ước mơ.
Đồng thời phước báo cũng bổ sung mọi yếu tố cần và đủ khác như thiên thời, địa lợi, quý nhân giúp đỡ, may mắn bất ngờ.v.v… để đảm bảo cho điều mong cầu phải diễn ra.

Còn việc bao lâu thì ước nguyện của bạn bạn sẽ thành hiện thực ? Cái đó còn tùy thuộc vào việc mong cầu của bạn lớn hay nhỏ, và bạn tạo phước, tích đức nhiều hay ít. Mong ước càng lớn thì càng đòi hỏi nhiều thời gian, cũng như phước báo càng nhiều, thì bạn càng sớm được toại nguyện.
Dù thế nào đi nữa, một khi bạn đã nắm chắc mọi yếu chỉ Quang Tử đã nói rõ trong bài này, vậy bạn đã nắm được một chiếc chìa khóa vạn năng trong tay, để có thể mở được mọi cánh cửa, trừ cánh cửa thời gian.
Nghĩa là mọi mong ước của bạn, nếu làm đúng theo phương pháp trong bài này, thì đều sẽ thành hiện thực, chỉ là không biết được chính xác khi nào thành tựu mà thôi.
Chúc các bạn ứng dụng thành công, mọi ước nguyện tốt đẹp đều mau chóng thành tựu viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

2.7 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Hãy góp ý cho Quang Tử về bài viết!x