Category: NGƯỜI THÀNH NGẠ QUỶ

PHỎNG VẤN NGƯỜI CÕI ÂM.

( Hồng Vân ) Thông qua cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ thấy những điều đức Phật đã nói trong các kinh sách là chính xác. Lòng từ bi của Ngài thông...
Xem nhiều