Category: BỐ THÍ CỨU NGƯỜI

ĐẦU THAI THÀNH TRÂU ĐỂ TRẢ NỢ ÂN TÌNH.

( Khuyết danh ) Nhờ cả một đời hành thiện, cứu giúp người khốn khó mà cha mẹ tôi, cùng cả gia đình tôi đã tích được đại đức, sống một cuộc sống...

PHƯỚC BÁO HIỆN TIỀN.

Câu chuyện có thật này xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Một người mẹ già có sáu người con gái, tất cả đều là dân kinh doanh,...
Xem nhiều