Category: ĐỜI LÀ ẢO MỘNG

ĐỜI CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

“Tất cả các pháp hữu vi Khác nào mộng huyễn, khác nào điện, sương Như bóng nước như ảnh tượng Xét suy như thế cho thường chớ quên” (Trích Kinh Kim Cang) Đây là 4 câu thơ...

ẢO ẢNH LUÂN HỒI

Sống Ảo Đời Vô Thường: - Tôi xin hỏi bạn trả lời giùm hai câu này ạ... nếu được tôi thật hoan hỉ : Một - lúc chưa sinh ta ra...ta là ai ? Hai...
Xem nhiều