Category: KHẨU NGHIỆP

GẠT TIỀN CHÙA – QUẢ BÁO.

( TRÍCH "CON ĐƯỜNG SÁNG" ) - Thích Huyền Diệu - Tại ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ( Lâm Tì Ni,Ấn Độ), mỗi lúc nhàn rỗi tôi và thầy U. Nyaneinda, trụ...

KHẨU PHẬT TÂM XÀ.

(Trích “ Nhân Quả Tập Truyện” của Thiếu Tướng Tiến Sĩ Nguyễn Chu Phác) Tôi có một ông bạn có chức, có quyền. Thấy ông cũng hay nghiên cứu ( tôi xin nhắc...

BỆNH HỘC MÁU.

Có một ông là cán bộ có cỡ, ông tầm 60 tuổi. Ông bị một căn bệnh hết sức đáng sợ, đó là bệnh hộc máu mồm, máu mũi không có cách...

CHỌC PHÁ THẦN LINH, HẬU HỌA KHÓ LƯỜNG.

( Hoàng Anh Sướng) Thuở nhỏ, vào những ngày rằm hay mồng một tôi vẫn theo mẹ đi lễ chùa. Chùa làng tôi tuy không lớn nhưng cổ kính, nổi tiếng là linh...

QUẢ BÁO THẢM KHỐC CỦA LỜI THỀ.

( Trích Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên ) Vào thời đức Phật còn tại thế, có vị tỳ-kheo ni tên là Vi Diệu, sau khi chứng đắc quả A-la-hán liền tự nói ra...
Xem nhiều