Category: PP SÁM HỐI

NGHI THỨC SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ

HƯỚNG DẪN MỤC ĐÍCH - VÌ SAO PHẢI SÁM HỐI OAN GIA ? Những vong hồn của những người đã khuất vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Khác với người sống, các...
Xem nhiều