Category: NGƯỜI THÀNH NGƯỜI

LY KÌ: NGƯỜI TỰ SÁT XUỐNG ÂM PHỦ – XEM NHÂN QUẢ CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG.

Vào năm Thuận Trị thời nhà Thanh, tại huyện Thuận Nghĩa, Bắc Kinh có một đại gia đình họ Cung, nhà có ruộng đất cả trăm mẫu, lừa ngựa cả đàn. Lúc...

VÌ ĐÂU KHÔNG DƯNG LẠI GHÉT MỘT NGƯỜI ?

Trên đời này không có gì quý hơn sinh mạng , loài côn trùng còn ham sống sợ chết, huống chi là người. Một người dù có tội ác tày trời, nhưng...
Xem nhiều