Category: PP TỤNG KINH

Ý NGHĨA & CÔNG ĐỨC của TỤNG KINH

Công đức tụng đọc kinh điển ( đọc là nhìn vào kinh mới đọc được , còn tụng là không nhìn kinh mà đọc thuộc lòng ) là vô cùng mạnh mẽ...
Xem nhiều