Category: NGHI THỨC

CÔNG ĐỨC & CÁCH LÀM DÂY CHUYỀN CHÚ LĂNG NGHIÊM

GIỚI THIỆU Trong Đạo Phật có một bí quyết đặc biệt do chính Đức Phật Thích Ca truyền dạy để chống lại mọi sự quấy phá của các loại ma chướng gặp phải...

LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Từ xa xưa vô số thời gian không thể tính kể, con người cùng mọi chúng sinh ở các cảnh giới khác nhau...

NGHI THỨC SÁM HỐI –CẦU SIÊU CHO THAI NHI ( thần chú phiên âm Việt)

HƯỚNG DẪN  MỤC ĐÍCH – VÌ SAO PHẢI CẦU SIÊU CHO THAI NHI BỊ PHÁ BỎ ? Hiện nay trong xã hội có khá nhiều người đã từng nạo phá thai, vấn nạn này...

SÁM HỐI OAN GIA (thần chú phiên âm Việt)

HƯỚNG DẪN  MỤC ĐÍCH - VÌ SAO PHẢI CẦU SIÊU CHO VONG OAN GIA TRÁI CHỦ ? Sau khi qua đời, trong khi đa số các vong linh đã nhanh chóng luân hồi kiếp...

TỔNG HỢP CÁC NGHI THỨC CẦU SIÊU

VÌ SAO CẦN ĐẾN NHỮNG NGHI THỨC NÀY ? Mục đích của Nghi Thức Sám Hối – Cầu Siêu Oan Gia Trái Chủ Những vong hồn của những người đã khuất...

PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN

Đây là phương pháp phát nguyện được Đức Phật mười phương ca ngợi, thâu nhiếp mọi pháp môn Đại Thừa, do Phổ Hiền Đại Bồ Tát tuyên thuyết trong kinh Hoa Nghiêm....

CÚNG THÍ THỰC – CẦU SIÊU CHO VONG LINH MƯỜI PHƯƠNG

GIỚI THIỆU Những vong hồn của những người đã khuất vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhiều trường hợp họ lại chính là cửu huyền thất tổ (ông bà tổ tiên)...

NGHI THỨC CẦU SIÊU – SÁM HỐI THAI NHI

HƯỚNG DẪN MỤC ĐÍCH - VÌ SAO PHẢI CẦU SIÊU CHO THAI NHI BỊ PHÁ BỎ ? Hiện nay trong xã hội có khá nhiều người đã từng nạo phá thai, vấn nạn này...
Xem nhiều