Category: GIẾT NGƯỜI

NHỮNG QUAN CHỨC ÁC ÔN, VÌ SAO THẦN LINH KHÔNG XỬ LÍ ĐƯỢC?

( Trích hồi kí Atoanmt thời kì sau 1975 ) Tối hôm đó, tại nhà " Ông Tiều lên xác" người chuyên cho " Thần Tài" nhập xác đóan chuyện cát hung, sau...

QUẢ BÁO THẢM KHỐC CỦA LỜI THỀ.

( Trích Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên ) Vào thời đức Phật còn tại thế, có vị tỳ-kheo ni tên là Vi Diệu, sau khi chứng đắc quả A-la-hán liền tự nói ra...

Nhớ lại 4 KIẾP LUÂN HỒI, thấm thía sự công bằng của NHÂN QUẢ

(Diệu Thanh Ngọc) Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ lắm bệnh tật. Mới chào đời được vài ngày thì bị tiêu chảy, bị sốt xuất huyết, mắt trợn tròng trắng, vào...
Xem nhiều